อังคาร, 02 มี.ค. 2021
หน้าหลัก กองคลัง

กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ

QR Code อบต.สามพระยา
บุคลากรกองคลัง-องค์การบริหารส่วตำบลสามพระยา


นางธัญวรัตน์  หนาแน่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวชุลีพร  ขาวน้อย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาววาสนา  เงินทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ