เสาร์, 06 มี.ค. 2021
หน้าหลัก

กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


ลงทะเบียนสมาชิกQR Code อบต.สามพระยา
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา - อบต.สามพระยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง   
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2021 เวลา 15:42 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ชารินี เสือทอง   
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2020 เวลา 15:12 น.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ชารินี เสือทอง   
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 15:35 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา เรื่อง ขยายเวลาการชำระและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (Scan0006.pdf)Scan0006.pdf[ ]377 Kb
Download this file (Scan0007.pdf)Scan0007.pdf[ ]334 Kb
Download this file (Scan0008.pdf)Scan0008.pdf[ ]149 Kb
Download this file (Scan0009.pdf)Scan0009.pdf[ ]325 Kb
 
ยุงลาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ชารินี เสือทอง   
วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2020 เวลา 20:08 น.

ยุงลายเป็นยุงที่มีขนาดปานกลาง ลำตัวสีดำและสีขาว ขาเป็นปล้องสีดำและสีขาวสลับกันเห็นได้ชัด ด้านบนของส่วนอกมีแถบสีขาวรูปเคียว 1 คู่พาดอยู่ มีความว่องไวและชอบอยู่ใกล้ชิดกับคนมากกว่ายุงชนิดอื่นๆ ชอบกัดกินเลือดคนในเวลากลางวัน และวางไข่ตามภาชนะใส่น้ำ หรือมีน้ำขังในบริเวณบ้าน หลังจากยุงลายวางไข่แล้ว อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 1-2 วัน ไข่จะฟักตัวเป็นลูกน้ำ ลูกน้ำจะอาศัยอยู่ในน้ำประมาณ 6-8 วัน และจะเจริญเติบโตเป็นตัวโม่ง หลังจากนั้น 1-2 วันก็จะลอกคราบเป็นยุงลาย ออกกัดกินเลือดคนต่อไป

เมื่อยุงลายกัดกินเลือดคนที่มีเชื้อโรคไข้เลือดออกแล้ว ก็จะถ่ายทอดเชื้อโรคนี้ให้กับคนที่ถูกยุงลายกัดกินเลือดในคราวต่อไป ทำให้คนนั้นป่วยเป็นไข้เลือดออกได้ ยุงลายที่มีเชื้อโรคไข้เลือดออกแล้ว สามารถแพร่โรคได้ตลอดชีวิตของมัน ซึ่งจะอยู่ได้ประมาณ 1 เดือน การที่คนในบ้านคุณและในชุมชนคุณป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก เป็นเพราะคุณเพาะเลี้ยงฆาตกร(ยุงลาย)ไว้ในบริเวรบ้านโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้นต้องช่วยกันกำจัดยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยตัวคุณเอง

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเกิดจากยุงลายกัดกินเลือดคนป่วยแล้วมากัดคนปกติ ถ้าไม่มียุงลายก็ไม่มีโรคไข้เลือดออก การช่วยกำจัดแหล่งน้ำขังที่เพราะพันธุ์ยุงลายจึงเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด ไข้เลือดออกระบาดในช่วงฤดูฝน มักเริ่มเดือนพฤษภาคม และมีผู้ป่วยสูงในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม แล้วจึงค่อยๆ ลดลง พบเป็นมากในเด็ก แต่ผู้ใหญ่ก็เป็นโรคนี้ได้ มักระบาดเป็นระยะ คนที่มีไข้สูงในช่วงฤดูฝน พึงต้องระลึกไว้เสมอได้ อาจเป็นไข้เลือดออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอาการตัวร้อนจัดตลอดเวลา โดยไม่มีอาการเป็นหวัด ไอ คนเป็นไข้เลือดออกร้อยละ 70-80 รักษาตนเองตามอาการและดื่มน้ำมากๆ ก็หายได้เองภายใน 1 สัปดาห์ ประมาณร้อยละ 10-30 อาจมีภาวะช็อกหรือเลือดออกรุนแรง ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลให้ทันการ ก็สามารถรักษาให้หายได้

การป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดนั้นค่อนข้างยาก เพราะจะต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลากลางวันโดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งอยู่บ้านและนอนในเวลากลางวัน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงเป็นการดีที่สุด ควรสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งภายในและภายนอกบริเวณบ้านให้ทั่วถึงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใช้ไฟฉายส่องดูลูกน้ำในภาชนะ เช่น โอ่งหรือถังใส่น้ำในห้องน้ำ น้ำหล่อขาตู้กับข้าว จานรองถาดต้นไม้ แจกัน ไห กระป๋อง กะลา ขวด ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้ ภาชนะใดต้องรองน้ำ ก็หมั่นเปลี่ยนน้ำหรือใส่ปลากินลูกน้ำ ภาชนะใดไม่ใช้ก็ควรทิ้งหรือทำลาย อย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

การใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ทรายอะเบทเป็นทรายที่มีการเคลือบด้วยสารกำจัดแมลงทีมีฟอส (Temephos) ลงในแหล่งน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุง ซึ่งสารทีมีฟอสเป็นสารเคมีกำจัดแมลงชนิดออร์กาโนฟอสเฟต มีกลิ่นเหม็น สลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกแดดหรือความร้อน มีความเป็นพิษต่ำต่อคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่มีความเป็นพิษสูงต่อลูกน้ำยุง ริ้น แมลงวันฝอยทราย แมลงหวี่ขน แมลงวันริ้นดำ เหา และสัตว์ปีก

การใช้งานต้องใช้ตามวิธีที่ระบุในฉลาก เช่น ทรายกำจัดลูกน้ำยุงสูตรที่มีทีมีฟอส 1% โดยน้ำหนัก เวลาใช้จะต้องนำไปใส่ในน้ำที่อัตราส่วนทรายอะเบท 1 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร หรือถ้าใช้สูตรที่มีทีมีฟอส 2% โดยน้ำหนักให้ใช้ในอัตราส่วน 0.5 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร โดยจะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทและการหายใจของลูกน้ำยุงภายใน 1 ชั่วโมง ออกฤทธิ์อยู่ได้นาน 3 เดือนอัตราส่วนต่อปริมาณน้ำ การเก็บรักษา วันหมดอายุ และวิธีการใช้เหล่านี้มีความสำคัญ ต่อคุณภาพของทรายกำจัดลูกน้ำ

และควรปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งนี้ หากได้รับพิษจากการใช้งานที่ผิดวิธี ควรทำการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดังนี้

1.ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย นำส่งไปพบแพทย์

2.ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป และผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้บ้วนล้างปาก ด้วยน้ำสะอาด หรือทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำ 2 แก้ว จากนั้นรีบนำส่งไปพบแพทย์

3.ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาที พร้อมทั้งถอดเสื้อผ้า และรองเท้าที่เปรอะเปื้อนสารเคมีออก ซักทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่อีกครั้ง

4.ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาที จนอาการระคายเคืองทุเลาลง

การใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในแหล่งน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุง เป็นการป้องกันไม่ให้ยุงที่เป็นพาหะนำโรคหลายชนิดแพร่พันธุ์ได้ แต่จะต้องใช้ในอัตราส่วนที่ถูกต้องจึงจะกำจัดลูกน้ำยุงได้นะคะ

Cr.http://www.healthandtrend.com / www.ev9thailand.com

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2020 เวลา 20:47 น.
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 ในเขตองค์การบริหารส่สวนตำบลสามพระยา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ชารินี เสือทอง   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 13:08 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 ใขเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

Attachments:
Download this file (1.ประกาศแบบ ภ.ด.ส.3.pdf)1.ประกาศแบบ ภ.ด.ส.3.pdf[ ]541 Kb
Download this file (10.คีย์ประเมิน ร้านค้านายทองเจือ.pdf)10.คีย์ประเมิน ร้านค้านายทองเจือ.pdf[ ]46 Kb
Download this file (11.คีย์ประเมิน ร้านค้านายสุทิน.pdf)11.คีย์ประเมิน ร้านค้านายสุทิน.pdf[ ]46 Kb
Download this file (12.คีย์ประเมิน ร้านน้าหนู.pdf)12.คีย์ประเมิน ร้านน้าหนู.pdf[ ]51 Kb
Download this file (13.คีย์ประเมิน ร้านมืนืมาร์ท.pdf)13.คีย์ประเมิน ร้านมืนืมาร์ท.pdf[ ]45 Kb
Download this file (14.คีย์ประเมิน ร้านเสริมสวยเปรมฤดี.pdf)14.คีย์ประเมิน ร้านเสริมสวยเปรมฤดี.pdf[ ]45 Kb
Download this file (15.คีย์ประเมิน หอพักจิระวัฒน์.pdf)15.คีย์ประเมิน หอพักจิระวัฒน์.pdf[ ]46 Kb
Download this file (16.คีย์ประเมิน หอพักบ้านอิสระ.pdf)16.คีย์ประเมิน หอพักบ้านอิสระ.pdf[ ]45 Kb
Download this file (17.คีย์ประเมิน หอพักสมฤดี.pdf)17.คีย์ประเมิน หอพักสมฤดี.pdf[ ]46 Kb
Download this file (18.คีย์ประเมิน หอพักห้าองศา.pdf)18.คีย์ประเมิน หอพักห้าองศา.pdf[ ]46 Kb
Download this file (19.คีย์ประเมิน หอพักอาร์ทตึกA.pdf)19.คีย์ประเมิน หอพักอาร์ทตึกA.pdf[ ]45 Kb
Download this file (2.คีย์ประเมิน U-Smile1.pdf)2.คีย์ประเมิน U-Smile1.pdf[ ]46 Kb
Download this file (20.คีย์ประเมิน หอพักอาร์ทตึกB.pdf)20.คีย์ประเมิน หอพักอาร์ทตึกB.pdf[ ]46 Kb
Download this file (21.คีย์ประเมิน หอพักเอมมาลี.pdf)21.คีย์ประเมิน หอพักเอมมาลี.pdf[ ]46 Kb
Download this file (3.คีย์ประเมิน บ้านเช่า นายวิทาน.pdf)3.คีย์ประเมิน บ้านเช่า นายวิทาน.pdf[ ]48 Kb
Download this file (4.คีย์ประเมิน บ้านเช่าครูบุญล้อม.pdf)4.คีย์ประเมิน บ้านเช่าครูบุญล้อม.pdf[ ]49 Kb
Download this file (5.คีย์ประเมิน บ้านเช่าป้าแป้น.pdf)5.คีย์ประเมิน บ้านเช่าป้าแป้น.pdf[ ]46 Kb
Download this file (6.คีย์ประเมิน บ้านลูกจัน.pdf)6.คีย์ประเมิน บ้านลูกจัน.pdf[ ]46 Kb
Download this file (7.คีย์ประเมิน บ้านสะอาดเอี่ยม.pdf)7.คีย์ประเมิน บ้านสะอาดเอี่ยม.pdf[ ]46 Kb
Download this file (8.คีย์ประเมิน ปตท.ชูเกียรติ.pdf)8.คีย์ประเมิน ปตท.ชูเกียรติ.pdf[ ]46 Kb
Download this file (9.คีย์ประเมิน ปตท.ยุทธนา.pdf)9.คีย์ประเมิน ปตท.ยุทธนา.pdf[ ]51 Kb
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 13