อังคาร, 02 มี.ค. 2021
หน้าหลัก

กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


ลงทะเบียนสมาชิกQR Code อบต.สามพระยา
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา - อบต.สามพระยา
สอบราคาจ้างก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา จำนวน 3 โครงการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 16:00 น.
????????? โครงการที่ 1? โครงการก่อสร้างระบบประปาน้ำบาดาล โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ตามรูปแบบบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 10-130 เมตร บ่อจะต้องสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยมีคุณภาพน้ำสามารถอุปโภคบริโภคได้ ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ และก่อสร้างโครงเหล็กสูงตั้งเก็บน้ำขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 10.80 เมตร ตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบพื้นที่ดำเนินการ หมู่ 2 บ้านช้างแทงกระจาด ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ราคากลาง 600,000.-บาท??ราคาชุดละ 1,500 บาท
????????? โครงการที่? 2? โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและวางท่อระบายน้ำ คสล.? โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร ดินถมยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 162 ลูกบาศก์เมตร ดินถมยาว 100 เมตร หนา 1.00 เมตร จำนวน 500 ลูกบาศก์เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร จำนวน 222 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก.ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 255 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ราคากลาง 753,000.-บาท? ราคาชุดละ?2,000 บาท
????????? โครงการที่ 3? โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ โดยทำการติดตั้งไฟทางสาธารณะ หลอดฟลูออเรสเซน 1*36 w ขาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร จำนวน 169 ชุด มอก.904-2532 หรือเทียบเท่าและโคมไฟหลอดแสงจันทร์ 250 w. จำนวน 1 ดวง งานตั้งเสาไฟฟ้า คสล.ยาว 8 เมตร จำนวน 4 ต้น สายไฟฟ้า THW-A 1*25 SQ.mm. ยาว 180 เมตร พื้นที่ดำเนินการ1-8 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมป้ายแสดงโครงการรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ราคากลาง 640,000.- บาท? ราคาชุดละ? 1,500? บาท
????????กำหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันที่ 3 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอชะอำ ชั้น 3) และในวันที่ 4-17 กันยายน 2555 ณ ส่วนการคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา ในวันและเวลาราชการและกำหนดเปิดซองสนอบราคาในวันที่ 18 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอชะอำ ชั้น 3)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2012 เวลา 11:54 น.
 
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลสามพระยา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:15 น.


 
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลสามพระยา
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:19 น.
 
รายงานงบประจำปี2554
บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาจำนวน 7 โครงการ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
Attachments:
Download this file (7project.pdf)7project.pdf[ ]276 Kb
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูง ระบบประปาน้ำบาดาลหมู่ที่ 1

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
เรื่อง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูง ระบบประปาน้ำบาดาล หมู่ที่ 1

     องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูง ระบบประปาน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

Attachments:
Download this file (tank.pdf)tank[โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูง]3934 Kb
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ111213ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 13 จาก 13