เสาร์, 06 มี.ค. 2021
หน้าหลัก ช่องทางการร้องเรียนการบริหารงานบุคคล

กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ

QR Code อบต.สามพระยา
ช่องทางการร้องเรียนการบริหารงานบุคคลช่องทางที่1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
ช่องทางที่2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์และโทรสาร หมายเลข 032-706421-22
ช่องทางที่3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือ
ช่องทางที่4ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail)ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน