เสาร์, 06 มี.ค. 2021

กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ

QR Code อบต.สามพระยา
สภาพทั่วไป-องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
ที่ตั้ง

???? องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวนก ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากอำเภอชะอำ 22 กิโลเมตร
alt

พื้นที่

???? ตำบลสามพระยามีพื้นที่ทั้งหมด 115.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 72,243.75 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 39,064 ไร่ รวม 8 หมู่บ้าน คือ
???? alt? หมู่ที่ 1? บ้านสามพระยา
???? alt? หมู่ที่ 2? บ้านช้างแทงกระจาด
???? alt? หมู่ที่ 3? บ้านดอนมะกอก
???? alt? หมู่ที่ 4? บ้านหนองข้าวนก
???? alt? หมู่ที่ 5? บ้านหนองโสน
???? alt? หมู่ที่ 6? บ้านอ่างหิน
???? alt? หมู่ที่ 7? บ้านเขากระปุกพัฒนา
???? alt? หมู่ที่ 8? บ้านโครงการพัฒนา
alt

อาณาเขต

???? alt? ทิศเหนือ ติดต่อ?? ตำบลนายาง
???? alt? ทิศใต้ ติดต่อ?? อำเภอหัวหิน
???? alt? ทิศตะวันออก ติดต่อ?? ตำบลชะอำ
???? alt? ทิศตะวันตก ติดต่อ?? ตำบลห้วยทรายเหนือและตำบลไร่ใหม่พัฒนา
alt

ลักษณะภูมิประเทศ

???? alt? พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเชิงเขา มีภูเขาล้อมรอบ มีถนนสี่เลนตัดผ่านตำบล
alt

ลักษณะภูมิอากาศ

???? alt? ในฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด เพราะมีลมทะเลพัดผ่าน
alt

การปกครอง

???? แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น
???? alt? หมู่ที่ 1? บ้านสามพระยา นำโดย นายกรีฑา? ซบเอี่ยม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
???? alt? หมู่ที่ 2? บ้านช้างแทงกระจาด นำโดย นายวิเชียร? เงินทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
???? alt? หมู่ที่ 3? บ้านดอนมะกอก นำโดย นายอุบล? มังสา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
???? alt? หมู่ที่ 4? บ้านหนองข้าวนก นำโดย นายสุวิมล? ปลั่งเอี่ยม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
???? alt? หมู่ที่ 5? บ้านหนองโสน นำโดย นายสรวิช? ทรัพย์มา กำนันตำบลสามพระยา
???? alt? หมู่ที่ 6? บ้านอ่างหิน นำโดย นายประสุม? ทับพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
???? alt? หมู่ที่ 7? บ้านเขากระปุกพัฒนา นำโดย นายสุขุม? องอาจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
???? alt? หมู่ที่ 8? บ้านโครงการพัฒนา นำโดย นายอุดร? หมันมณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


altalt