อังคาร, 02 มี.ค. 2021

กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ

QR Code อบต.สามพระยา
ข้อมูลอื่น ๆ-องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     ในพื้นที่ตำบลสามพระยานั้นมีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ ทรัพยากรส่วนใหญ่มีต้นไม้ขนาดเล็ก ซึ่งมีภูเขาอยู่หนึ่งลูกเรียกว่า เขาเตาปูน จะมีต้นไม้หนาแน่นโดยได้ใช้เป็นโครงการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่า ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ