เสาร์, 06 มี.ค. 2021
หน้าหลัก ข้อมูลพื้นฐาน การบริการพื้นฐาน

กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ

QR Code อบต.สามพระยา
การบริการพื้นฐาน-องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
การไฟฟ้า

       มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน

การโทรคมนาคม

       ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 12 ตู้
       ที่ทำการไปรษณีย์ตำบลสามพระยา 1 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

       ลำคลอง  จำนวน 1 แห่ง
       ลำห้วย  จำนวน 3 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

       ฝายน้ำล้น  จำนวน 7 แห่ง
       บ่อบาดาล  จำนวน 22 แห่ง
       อ่างเก็บน้ำ  จำนวน 5 แห่ง