เสาร์, 06 มี.ค. 2021
หน้าหลัก สำนักปลัด

กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ

QR Code อบต.สามพระยา
บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
นายเชิงชาย ศรียานงค์ ปลัดอบต.

นายเชิงชาย  ศรียานงค์
ปลัดอบต.สามพระยา

นางสาวอรทัย แก้วศิริ

นางสาวอรทัย  แก้วศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสุทธดา ศิริพงศ์ บุคลากร
นางสาวสุทธดา  ศิริพงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   นางสาวกันตินันท์ นกขุนทอง

นางสาวกันตินันท์  นกขุนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสุกัญญา ทรัพย์มา นักพัฒนาชุมชน

นางสุกัญญา  ทรัพย์มา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   นางชารินี เสือทอง เจ้าพนักงานธุรการ

นางชารินี  เสือทอง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นส.วาสนา รอดพ้น

นางสาววาสนา  รอดพ้น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายณัฐพล กรุดทอง พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายณัฐพล  กรุดนาค
พนักงานรักษาความปลอดภัย
   นางสาวทัศนีย์ พวงทอง นักการภารโรง
นางสาวทัศนีย์  พวงทอง
นักการภารโรง
นายเอื้อม มีแก้ว คนงานทั่วไป

นายเอื้อม  มีแก้ว
คนงานทั่วไป
   นายเลิศ ท้วมใหญ่ คนงานทั่วไป

นายเลิศ  ท้วมใหญ่
คนงานทั่วไป