เสาร์, 06 มี.ค. 2021
หน้าหลัก กองช่าง

กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ

QR Code อบต.สามพระยา
บุคลากรกองช่าง-องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
นายรัตนพล มาเกิด หัวหน้าส่วนโยธา

นายรัตนพล  มาเกิด
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวบุณยาพร มังสา ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวบุณยาพร  มังสา
ผู้ช่วยธุรการ

นายสุรินทร์ เสือทอง พนักงานประปา
นายสุรินทร์  เสือทอง
พนักงานประปา
   นายอรัญ คุ้มสะอาด ช่างไฟฟ้า

นายอรัญ  คุ้มสะอาด
ช่างไฟฟ้า


altalt