อังคาร, 02 มี.ค. 2021
หน้าหลัก กองการศึกษา

กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ

QR Code อบต.สามพระยา
บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุจิตรา จันทร์สิริรักษ์ รักษาการหัวหน้าส่วน

นางสุจิตรา  จันทร์สิริรักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวขวัญเรือน มีแก้ว ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวขวัญเรือน  มีแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
   นางสาวบุปผา สมีหวัง ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบุปผา  สมีหวัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมหญิง ลีวัน ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมหญิง  ลีวัน
ผู้ดูแลเด็ก
   นางสาวมะลิ ช่วยทุกข์เพื่อน ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมะลิ  ช่วยทุกข์เพื่อน

ผู้ดูแลเด็ก
นายวันชัย คำนิล คนงนทั่วไป
นายวันชัย  คำนิล
คนงานทั่วไป
   นางบุญสม เสือทอง คนงานทั่วไป

นางบุญสม  เสือทอง
คนงานทั่วไป

นางสาวจรินทร์ คุณนาม แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวจรินทร์  คุณนาม
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก