เสาร์, 06 มี.ค. 2021
หน้าหลัก งานกิจการสภา

กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ

QR Code อบต.สามพระยา
งานกิจการสภา อบต.สามพระยา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี2562 อบต.สามพระยา 5
2 กำหนดการเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 อบต.สามพระยา 7
3 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ปี2562 อบต.สามพระยา 6
4 กำหนดการเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Administrator 3
5 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 1 ปี2562 อบต.สามพระยา 2
6 กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 อบต.สามพระยา 3
7 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2562 อบต.สามพระยา 10
8 กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 อบต.สามพระยา 1
9 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี2562 อบต.สามพระยา 4
10 กำหนดการเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 อบต.สามพระยา 3
11 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2562 อบต.สามพระยา 3
12 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 อบต.สามพระยา 3
13 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2562 อบต.สามพระยา 2
14 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี2562 อบต.สามพระยา 4
15 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 อบต.สามพระยา 1
16 กำหนดการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ชารินี เสือทอง 18
17 กำหนดการเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ชารินี เสือทอง 10
18 กำหนดการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ชารินี เสือทอง 12
19 กำหนดการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ชารินี เสือทอง 12
20 กำหนดการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ชารินี เสือทอง 11
21 กำหนดการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ชารินี เสือทอง 10
22 กำหรดการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ชารินี เสือทอง 185
23 กำหนดการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ชารินี เสือทอง 161
24 กำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ชารินี เสือทอง 155
25 กำหนดการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ชารินี เสือทอง 56
26 กำหนดการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ชารินี เสือทอง 79
27 กำหนดการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ชารินี เสือทอง 79
28 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 อบต.สามพระยา 328